כאשר אנו ניגשים לתהליך התכנון של פרויקט, אנו נדרשים לקבל החלטות תכנוניות רבות. מעבר לנתונים היבשים כמו נתוני המגרש, חוקים ותקנות, החלטות רבות נתונות לשיקול דעתנו, האדריכלים.

החלטות שאנו מקבלים במהלך התכנון יכולות להיות שרירותיות ואף אקראיות, ועל כן אנו שואפים לתכנן באמצעות תהליך תכנון מוסדר ומוגדר. תהליך תכנון אשר מגדיר קשר בין תחומי העניין הראשוניים בפרויקט, לתכנונו הסופי, ומעניק קו מנחה עקבי לקבלת החלטות.

תהליך תכנון ייחודי זה נעשה באמצעות מיפוי. המיפוי נעשה ע"י בחירת דימוי אשר לדעתנו מייצג היבט מעניין בפרויקט עוד בשלביו הראשוניים. הדימוי יכול להיות סרט, טקסט, ציור וכו', לגביו אנו מייצרים מיפוי של התכונות האדריכליות השונות, כפי שהן באות לידי ביטוי בדימוי שבחרנו.

לדוגמא תכנון שמבטא 'השתנות' בגן הילדים בלוד, מיוצג על ידי סצנת המעבר מהעולם האמיתי לעולם הפלאות בסרט "אליס בארץ הפלאות". להסבר מורחב יותר על דוגמא זו.

תהליך המיפוי מוביל לתכנון עשיר, מורכב ומשמעותי יותר ומבסס את הקשר בין העניין הראשוני בפרויקט לתכנונו הסופי