top of page
logo text.png
Anchor 1

אודות

במשרדנו

אנו מתמחים בתכנון של מבני מגורים ומשרדים, כמו גם מבני ציבור ברחבי הארץ, תוך התאמה לתוכן הפרויקט, לרצונות הלקוח ולנתוני המגרש.

אנו בוחנים את תוכן הפרויקט על בסיס רצונות הלקוח, המשתמש והסביבה, ובאמצעותם מתרגמים את התוכן לתכנון אדריכלי.

התכנון מתחיל בבחינת הקונטקסט הרחב של הפרויקט.  בחינה זו נעשית דרך היכרות עם האתר, המאפיינים הייחודיים לו ותרבות המחייה בו.

בחלק מן הפרויקטים אנו מגדילים ומעמיקים את המחקר מתוך כוונה להעשיר ולפתח את התכנון ואת הדיון האדריכלי סביבו באמצעות מיפוי התוכן והערכים הרצויים.

אדריכל ירון ישראל
סיים את לימודי התואר הראשון באדריכלות באוניברסיטת תל אביב בשנת 2008. לאחר שצבר ניסיון מקצועי המשיך ללימודי תואר שני באדריכלות ב-Technical University of Delft בהולנד, שם התמחה בניתוח מצבים עירוניים ייחודיים.

 

מאז סיום לימודיו צבר ניסיון בתכנון של מבני ציבור, תרבות וחינוך, מבני מגורים, משרדים וכן פרויקטים של מסחר בכל רחבי הארץ ובקני מידה שונים. כמו כן תכנן פרויקטים באירופה, באפריקה ובמרכז אסיה.

בשנת 2015, ייסד את משרד "ירון ישראל אדריכלים",

הממוקם במרכז תל אביב, ליד שוק הכרמל. 

המשרד מהווה חלק אינטגרלי מחברת התכנון "שיא חדש בע"מ".

bottom of page