top of page
logo text.png

קונסרבטוריון | מבשרת ציון

ציבורי - קונסרבטוריון

2016

שדרות הראל, מבשרת ציון

1,700 מ"ר

הצעה לתחרות אדריכלים

מיקום

שטח

סטטוס

אדר' ירון ישראל, אדר, עידו צרפתי

תכנון

Conservatorium

Conservatorium

2016

Location

Built Area

Status

Design Team

Harel Blvd., Mevaseret Zion

1700 sqm

Architectural competition entry

Arch. Yaron Israel, Arch. Ido Tsarfati

במבשרת ציון נתגלתה מערכות יחסים מורכבות בין הסביבה העירונית לבין הטבע המקיף אותה. מיפוי מצבים אלה חשף קשרים הנוצרים באמצעות תנועה, מבט וקול. היחס לשדרה מחד ולואדי מאידך, מעוררים מצב דואלי של חשיפה ופרטיות.

לשדרות הראל ולרחובות הסובבים מופנות דפנות בעלות אפיונים שונים - ממרכז הקליטה מופנת דופן, חשופה לחלוטין, מבחינת מבט וקול, אל השדרה. אך ניתוק מפלסי אינו מאפשר תנועה ישירה אל בתי המרכז. בשכונות המגורים הסמוכות לאתר, בנויה הסביבה כך שהגישה לבית הנה מהרחוב אך הוא נסתר למבט ולקול באמצעות חומה לחזית הרחוב. אל הואדי מופנות חזיתות פתוחות, אך ללא גישה תנועתית ישירה , במובן זה מהווה המגרש הזדמנות לגישה ישירה אל הואדי והלאה למסלול טיול בטבע.

​מטרת הפרויקט היא, על כן, לייצר תכנון הוליסטי המתחשב ביחסים המורכבים בין השדרה לואדי. על כן ניתנה התייחסות מפורטת לממשקים בין קהל המורים והתלמידים לבין המרחב הציבורי במפלס הרחוב. בכדי לאפשר לציבור להנות מהצלילים הבוקעים מהמבנה ושימושיו, תוכננו חצרות ייעודיות למנהלה, לחדרי הרוק ולחדר המקהלות. חצרות אלה מאפשרות מעבר מוזיקלי המוביל מן המרחב הציבורי ההומה אל הואדי השלו. בנקודת המעבר ממוקמים בית הקפה וספרית המוזיקה מתוך כוונה להוסיף פעילות וקול לחוויה. תכנון המבנה נעשה על פי כמה עקרונות
שטחים ציבוריים ופיתוח בקצה המגרש ובשצ"פ שבינו לבין שדרות הראל תוכננה כיכר כניסה קטנה הפונה אל כיכר חלילים וממנה ניתן לעלות למרפסת הנוף על גג האודיטוריום. למגיעים משדרות הראל מכיוון מרכז הקליטה נחשפת גינה של עצי הואדי.

​עילות ושימוש המבנה מתוכנן כשני אגפים הניתנים להפרדה מוחלטת, אגף לציבור ואגף התלמידים. תכנונו המוארך של אגף התלמידים מאפשר גמישות בתכנון חלוקת החלל באם יידרש שינוי בעתיד. החלוקה הברורה לאגפים ולקומות אף יכולה לאפשר בניה בשלביות. המעברים והחללים הציבוריים רחבים תוך שמירה על שטחי הבנייה הנדרשים. תכנון זה מאפשר נגישות לכל האוכלוסיות באופן נח ונעים ומאפשר מיקום של אזורי המתנה באזורים שונים של המבנה. החניה הממוקמת במפלס התחתון מאפשרת גישה ישירה אל בית הקפה, אל הכניסה התחתונה לאודיטוריום ואל המעברים לשטחים הציבוריים שבמפלס הרחוב.

קיימות וטבע בראש ובראשונה מובאת כאן הצעה למגע ישיר והיכרות עם הטבע בטיול ולא רק כנוף. מבחינת קיימות ישנן מספר נקודות עקרוניות: המבנה כולו מחופה אבן מקומית כולל הגג המשופע.בתוך חלל הגג המשופע מתאפשר חלל טכני למערכות אנרגטיות ומאגרי מים, ועל שיפועיו הדרומיים ניתן למקם לוחות PV לייצור חשמל. המעבר בגוף המבנה פותח אותו לאוורור טבעי בכל חלקיו, והצללות שתוכננו לכיווני חשיפת השמש מאפשרים תאורה טבעית ללא קרינה ישירה .

המרחב הציבורי ההתייחסות לפרוגרמה כאמצעי להעשרת המרחב הציבורי באמצעות מוזיקה הובילה לתכנון קרבה מקסימלית אך מווסתת בין הציבור לפנים המבנה. צורת המבנה ואחידות החומר נובעות מההתייחסות לסביבה הקיימת כמקור עיצובי ממנו ניתן לחלץ איקוניות צנועה ללא עיצוב יתר.

Through repeated visits in the site and surroundings, a complex relationship between the urban and nature was found.

Mapping these relationships revealed connections of sound, sight and motion. The dual relation of concealment \ exposure is invoked by the contrast of the avenue and the valley.

A detailed design process was given in designing the interfaces between the users of the building and the public around it. In order to allow the public to enjoy the sound and use of the building, exterior courtyards were placed next to the street level functions. Alongside them a passage leads from the street level to the level of the valley. On that transition point are the cafe and the music library.

bottom of page