יריחו

מסחר ומשרדים

2016

רחוב יריחו, אשקלון

1700 מ"ר

בנוי

מיקום

שטח

סטטוס

אדר' ירון ישראל

תכנון

המבנה בנוי עד קצה המגרש בכל פאותיו. בצדו הדרומי ניתנה זיקת מעבר לציבור. הפרויקט מפורק למספר מסות -מבנה הכניסה מטויח בלבן וקומתו הנמוכה מהווה דירוג בין המבנה הגבוה לבית הכנסת הצמוד אליו ממזרח. מבנה הכניסה מחובר באמצעות קיר מסך ורטיקלי החושף את המעלית הנעה בין הקומות.

אגף המשרדים גבוה, מחופה אבן ומאופיין בחלונות אופקיים. כך מביאה החזית לידי ביטוי את השוני הפונקציונאלי שבחלקיו השונים של המבנה, וכל אחד מהם מייצר קשר אחר עם החלל הציבורי אליו הוא פונה.

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226

logo.png