התחדשות עירונית כצנלסון

מגורים ומסחר

2020

רחוב כצנלסון, אשקלון

5 בניינים
מסחר ו כ-280 יח"ד

בתכנון

מיקום

שטח

סטטוס

אדר' ירון ישראל, אדר' עוזי רביע, אדר' בר סיסו

תכנון

המבנה מתוכנן בצומת הכניסה לשכונת מגדל באשקלון, האזור העירוני-מסחרי הותיק של העיר.
המבנה הוא מבנה פינתי בעל חזית רציפה של מסחר בקומת הקרקע ומגורים בקומות העליונות.
כחלק מניתוח המגרש ותיאום מול הרשות המקומית הוצגו מספר חלופות לפיתוח כלל המתחם. מיקומו של הבניין במתחם הוא בחזית הסואנת ביותר.

המבנה מתוכנן עם מערכת אחידה לחזית כפולה שמאפשרת אחידות אסתטית תוך יצירת תווך לשמירה על פנים הדירות מפני חשיפה יתרה אל הרחוב הן מבחינת נראות והן מבחינת רעש.
כך מתאפשר איכות מגורים נעימה ונוחה בלב אזור מסחרי סואן.

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226

logo.png