המרינה

ציבורי - מסחר ושירותים עירוניים

2019

רחוב בת גלים, אשקלון

3500 מ"ר

בהליכים סטטוטוריים

מיקום

שטח

סטטוס

אדר' ירון ישראל, אדר' עוזי רביע

תכנון

פרויקט עירוני במרינת אשקלון הכולל הקמה של מבנים חדשים, תוספת למבנים קיימים, שיפוץ של מבנים קיימים ותהליך אישור בדיעבד למבני מסחר והסעדה.
1. נדרשת הסדרה לאזור העגינה היבשה, אזור חניות לרכבים, הסרת מבנים זמניים המשמשים את המסעדות ובית הספר.
2. נדרשת הסדרת המרחב הציבורי, וסילוק מבנים זמניים, וליצר אחידות עיצובית למרינה כמתחם בילויים לרווחת הציבור.
3. הקמת מבנה חדש לשיטור ימי ותוספת למבנה משרדי החברה הכלכלית וכך לפנות חלק מהמבנים הזמניים ולייצר מבנה ציבורי משמעותי שמדגיש את אופייה הציבורי של המרינה.

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226

logo.png