top of page
logo text.png

"לבנדר לייק"

ציבורי - מתחם אומנות

2010

ברוקלין, ניו- יורק

2500 מ"ר

הצעה לתחרות אדריכלים

מיקום

שטח

סטטוס

אדר' ירון ישראל בשיתוף עם אדר' יהודה כהן

תכנון

Lavender Lake

Art Center

2010

Location

Built Area

Status

Design Team

Brooklyn, New York

2500 sqm

Architectural competition entry

Arch. Yaron Israel, Arch. Yehuda Cohen

המגרש נמצא בפאתי ברוקלין ניו יורק, ומהווה נקודת קצה לשכונת מגורים מתפתחת ומעבר בינה לאזור תעשייה סמוך. האזור עובר תהליך של התחדשות והתפתחות של תעשיה זעירה ומסחר. האתר עצמו תחום מצדו המזרחי בתעלת מים מלאכותית (Gowanus Canal) הסובלת מזיהום של שפכים תעשייתיים ומהזנחה מתמשכת מצד העירייה. את הדופן המערבית תוחם רחוב סמית' העובר מכיוון הסיטי מצפון לדרום. הרחוב מאופיין, בחלקו הצפוני יותר, בהתעוררות אורבנית ענפה של מסחר, בתי קפה, מסעדות וגלריות. מעל הרחוב עוברת הרכבת התחתית על גבי גשר , היא מקיפה את המגרש בחלקו הדרומי והמערבי וחוזרת אל מתחת לקרקע.

נתונים אלו – תנועת הרכבת, המפגש עם תעלת המים ומיקום בין המגורים לתעשייה, היוו קרקע פורייה לגיבוש הפתרון הפרוגרמתי והעיצובי של המבנה.

בפרויקט זה לקחנו על עצמנו להציף אלמנטים אורבניים "בעיתיים" אלו, באמצעות יצירת מרחב הקושר אותם האחד עם השני ומפיק מתוך כך חללים אורבניים ובניינים טעונים.


ההגדרה הפרוגרמאתית הייתה מתחם אמנים המבוסס על מגורים תקופתיים וסדנאות יצירה.

המבנה מתפקד תנועתית כטבעת מוביוס זוויתית, שקוע בחלקו "התעשייתי" במים. צלעותיו יוצאות מתוך המים ותוחמות ככר עירונית בה ממוקמים בר וגלריות. במעלה רחוב פנימי מדורג ממוקמים מקבצי מגורי אמנים המסודרים סביב חללי מפגש. מתחת לרחובות הפנימיים נותר מפלס הקרקע משוחרר לפארק ירוק המשיק לתעלה. חיבור צורתו ההמשכית של המבנה בשיא הגובה, יוצרת נקודת מבט אל הנוף העירוני. המשכיות המבנה במערך התנועה הפנימי, כמו גם בצורתו החיצונית מממשים את הקשר החיוני שבין התעשייה למגורים. התנועה ההמשכית במבנה קושרת את כל חלקיו ע"י תנועה ברחוב משתנה, ללא התחלה וללא סוף. תנועה זו מחזקת את הקשר הפרוגרמתי בפנים המבנה, ומאפשרת זרימת אויר ותאורה טבעית בכל חלקי המבנה.

הצפת מחצית המגרש והבאת המים עד הצומת, תוך שילובם בכיכר העירונית, מתריסה כנגד ההזנחה המתמשכת של התעלה, ומשתמשת בפוטנציאל הגלום בה. הכיכר והפארק, חללים עירוניים חיוניים במתווה האורבני הצפוף, מוגדרים ע"י אותם אלמנטים אורבניים "בעיתיים" .
התעלה, תנועת הרכבת והחיבור בין אזורי המגורים והתעשייה מאפשרים יצירת מרחבים אורבניים מגוונים, המשתמשים בהם ומועשרים בזכותם.
כמו כן, הגשר שתוכנן מהווה הזדמנות לטיהור מים באמצעות סכר מיוחד, ובו בזמן הופך את הפרויקט לנקודת חיבור בין שני עברי התעלה. הפרויקט, יוצר מרחב ציבורי בעל מראה ייחודי שמגדיר את אופי השכונה על ידי גישור בין התעשייתי לעירוני, בין הפרטי לציבורי ובין המים לאדמה.

The project was a proposal for the lavender lake art factory competition, initiated by Suckerpunch daily online magazine. The proposal was deigned along with architect Yehuda Cohen and reached the competitions top 20.

The lot is located at Brooklyn, New York. Between an industrial water canal, and Smith Street, which is relatively dormant at this area. Above the street runs an elevated part of the NY subway. The project bridges the different "gaps" in the area by connecting the industrial and the residential areas.

Half of the lot is flooded with canal water, bringing it to the street at the lots corner. A wide public square lies between the structures sides.

Behind the building a green park faces the canal. The building’s "industrial part" – the artist workshops- is sunk under water, and connects through a gallery and a café to the two risen sides of the building. These sides contain the artists' residence, divided into the unique "art factory units". A continuation of Bond Street creates A connection over the canal and a water purifying damn under it ,with an ecological control center next to it.

The project creates a monumental public space, which redefines the area by bridging between the industrial and the residential, between the private and the public and between the water and the city.

bottom of page