באר עמ"י

המבנה הוא הרחבת בי"ס תיכון - תוספת של קומה שניה בבניה קלה למבנה חד קומתי הסמוך למבנה בית הספר המרכזי בן שתי קומות.
במבנה הקיים אלמנט הצללה מבטון על גבי החלונות, בהתאם תוכנן אלמנט הצללה קל על החלונות בתוספת.
פרטים נוספים ב"תהליך התכנון"

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226