top of page

תלמי יחיאל

המבנה ממוקם בלב שטח ירוק במושב תלמי יחיאל במגרש שגובל בחורשה.
מבנה הכיתה מורכב משני נפחי קוביות בהסטה המייצרים מבטים אל החצר ההיקפית וכניסת אור מזוויות שונות.
כיתת הגן מאופיינת בחלל גבוה ורחב הגובל בחללי שירות נמוכים מסביב.
הכיתה מתוכננת כך שמכל מקום יכול הצוות לצפות על הילדים באם הם בתוך כיתת הגן או בחצר.

תלמי יחיאל
bottom of page