תלמי יחיאל

המבנה ממוקם בלב שטח ירוק במושב תלמי יחיאל במגרש שגובל בחורשה.
מבנה הכיתה מורכב משני נפחי קוביות בהסטה המייצרים מבטים אל החצר ההיקפית וכניסת אור מזוויות שונות.
כיתת הגן מאופיינת בחלל גבוה ורחב הגובל בחללי שירות נמוכים מסביב.
הכיתה מתוכננת כך שמכל מקום יכול הצוות לצפות על הילדים באם הם בתוך כיתת הגן או בחצר.

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226