top of page

שכונת הכלניות

מבני מגורים ב-3 מגרשים בלב שכונת כלניות החדשה. כ80% מהדירות נבנות כחלק מתוכנית "מחיר למשתכן" המיועדות להימכר במחיר מוזל. המבנים תוכננו ע"פ דרישת התב"ע לתכנון מדורג של חזית כל מבנה כלפי הרחוב. מערך התנועה במרכז כל מבנה פתוח מלפנים לכניסה מהרחוב ומאחור לחצר המבנה ולחלק מהמרפסות ומייצר אינטראקציה בין פרטי לציבורי בכל מבנה

הדירות הן דירות גן, דירות גג ודירות בנות 4 ו5 חדרים.

שכונת הכלניות
bottom of page