top of page

שוק הכרמל

משרדנו נמצא לפתחו של שוק הכרמל, השוק העירוני של תל אביב ואולי של המדינה. בתקופה שלפני מגפת הקורונה אלפי מבקרים עברו בשוק מדי יום, החל מתושבים מקומיים של השכונה הסובבת ועד קבוצות תיירים בכל העולם.

כתושבי השכונה אנו משתמשים וחיים את השוק מדי יום.
כאדריכלים אנו מתעניינים בהבנה של של המערכת התשתיתית התרבותית והשימושית של הסביבה שאנו חיים בה.

לכן החלטנו לערוך מיפוי מקיף של השוק.
השוק מתאפיין בכמה אזורים בעלי אופי שונה וגם מהווה גבול וחיבור בין כמה אזורים שונים בעיר- נחלת בנימין שהוא מדרחוב מסחרי רחב בעל אופי אלגנטי, כרם התימנים המאופיינת בבנייה צפופה ורחובות צרים באווירה אינטימית יותר. רחוב אלנבי וצומת מגן דויד כמרכז עירוני פורמלי ומשמעותי בעיר ושטחי הכרמלית הפתוחים כחללים טכניים תחבורתיים המחוברים לשטחים הפתוחים של גן הכובשים.
בתוך כך מהווה השוק גם חלק מכל אחד מהאזורים הללו, גם גבול ביניהם וגם יחידה משמעותית מהות בפני עצמה.

שוק הכרמל
bottom of page