top of page

שדרות שפירא

בשכונה דרומית באשקלון דרש היזם, בשיתוף עם עירית אשקלון, פיתרון
להתחדשות העירונית של אזור מוזנח שנבנה בשנות ה60 של המאה שעברה. האזור כולל מבנים המצוותים בזוגות. מטרות התכנון שהגדרנו הן עיבוי הצפיפות והמסה הבנויה תוך שמירה על איכויות הפתיחות, האור הטבעי והאוויר המתקיימים בבניה הקיימת. כמו כן בחרנו לייצר חיבור עירוני בין שדרת המבנים לשכונת בתים פרטיים סמוכה ,תוך התייחסות לבית כנסת ומכולת סמוכים כפוטנציאל לנקודת חיבור קהילתית

שדרות שפירא
bottom of page