top of page

קניאדה ריאל

אזור המחקר במדריד מכונה קניאדה ריאל גליאנה (Cañada Real Galiana). זוהי רצועה צרה באורך 15 ק"מ בפרבריה הדרום מזרחיים של העיר. הרצועה שזורה לכל אורכה בבניה לא חוקית למגורים. הערכות לגודל האוכלוסיה ברצועה נעות בין 20 ל40 אלף איש.
כמבקרים מבחוץ מצאנו שנושא הנגישות לחלקים השונים של הרצועה, משמעותי ביותר בחווית המקום, זאת משום שתושבי המקום חשדנים כלפי כל ניסיון להתקרב או לתעד את בתיהם הבלתי חוקיים. על כן הפכה הנגישות לנושא המרכזי במחקר המנסה למפות ולהגדיר את האופן שבו אנו תופסים את המקום.
המפות מציגות נגישות אל הרצועה מבחוץ (ממרכז העיר) ובפנים בין האזורים השונים של הרצועה, תוך התייחסות לנגישות פיזית
וכן לנגישות ויזואלית.
המטרה במחקר זה, היא להגדיר את האתר באמצעות נושא הנגישות. דרך מיפוי האתר ביטאנו את האפשרות שלנו כתיירים לגשת לחלקים השונים של הרצועה במובן הפיזי בשל תנאי השטח, חסימה ע"י סגירה פיזית או לחץ חברתי בעקבות בקרה והתבוננות מתמדת של תושבי המקום. וכן במובן הנגישות הויזואלית, שמשמעותה האופן וההיקף שבו נחשפים בפנינו החלקים השונים של הרצועה בין אם הם נגישים פיזית ובין אם לאו.
מורכבות המצב ברצועה מבחינת הנגישות מציגה בפנינו הגדרות חלופיות, יחודיות ודינמיות להפרדה הקלאסית שבין פרטי לציבורי.

קניאדה ריאל
bottom of page