top of page

קונסרבטוריון | מבשרת ציון

במבשרת ציון נתגלתה מערכות יחסים מורכבות בין הסביבה העירונית לבין הטבע המקיף אותה. מיפוי מצבים אלה חשף קשרים הנוצרים באמצעות תנועה, מבט וקול. היחס לשדרה מחד ולואדי מאידך, מעוררים מצב דואלי של חשיפה ופרטיות.

לשדרות הראל ולרחובות הסובבים מופנות דפנות בעלות אפיונים שונים - ממרכז הקליטה מופנת דופן, חשופה לחלוטין, מבחינת מבט וקול, אל השדרה. אך ניתוק מפלסי אינו מאפשר תנועה ישירה אל בתי המרכז. בשכונות המגורים הסמוכות לאתר, בנויה הסביבה כך שהגישה לבית הנה מהרחוב אך הוא נסתר למבט ולקול באמצעות חומה לחזית הרחוב. אל הואדי מופנות חזיתות פתוחות, אך ללא גישה תנועתית ישירה , במובן זה מהווה המגרש הזדמנות לגישה ישירה אל הואדי והלאה למסלול טיול בטבע.

קונסרבטוריון | מבשרת ציון
bottom of page