top of page

מתחם מעונות גני יער

הפרויקט כולל תוספת אגף כיתות חדש למבנה מעונות יום קיים. בין המבנה הקיים לאגף החדש תוכנן פטיו המכניס אור טבעי ואוורור למבנה ובכיתות המעונות החדשות הושם דגש על חווית הילדים בכיתה. לצורך כך תוכננו החלונות במפלסים המאפשרים קשר לחוץ גם בגובה הצוות הבוגר וגם בגובה הילדים. החלונות יוצרים גם משחק חומרים ופתחים בחזית ויחד עם שימוש בחומרי חיפוי משתלבים עם המבנה הקיים יחד עם יצירת מראה ייחודי לתוספת החדשה למבנה

מתחם מעונות גני יער
bottom of page