מתחם גני יער

בלב שכונת מגורים ממוקם מגרש למבני ציבור בו מתוכננות 3 כיתות הגן. כחלק מהפרויקט תוכנן שביל פתוח לציבור המחבר בין מבני הציבור השונים במגרש.
תכנון השביל מאפשר כניסה למרכז חלקת הגנים. שם תוכננה רחב מוצלת פתוחה וממנה נפרשים כמניפה שלושת הגנים.
כל גן מתוכנן ככיתה בצורת טרפז שלאורכה חלקי הישרות כולל מטבחון, שירותים אחסון ומרחב מוגן ובקצה הטרפז היציאה לחצר.

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226