top of page

מתחם גני יער

בלב שכונת מגורים ממוקם מגרש למבני ציבור בו מתוכננות 3 כיתות הגן. כחלק מהפרויקט תוכנן שביל פתוח לציבור המחבר בין מבני הציבור השונים במגרש.
תכנון השביל מאפשר כניסה למרכז חלקת הגנים. שם תוכננה רחב מוצלת פתוחה וממנה נפרשים כמניפה שלושת הגנים.
כל גן מתוכנן ככיתה בצורת טרפז שלאורכה חלקי הישרות כולל מטבחון, שירותים אחסון ומרחב מוגן ובקצה הטרפז היציאה לחצר.

מתחם גני יער
bottom of page