top of page

מתחם גני ילדים - פלור דה מניה

בלב הטבע במוזמביק מתוכנן מבנה הכולל בתוכו 6 כיתות גן ומרחבי מחייה ופעילות משותפים. המגרש מנותק מכל סביבה עירונית וממוקם רק ליד שביל גישה פשוט לרכב.
התכנון מתבסס על עקרונות הקיימות ובהם שימוש בחומרים מקומיים, חסכון באנרגיה, אגירת מי גשם ואוורור טבעי. כמו כן התכנון .עונה על הצורך בתהליך בנייה פשוט

מתחם גני ילדים  - פלור דה מניה
bottom of page