top of page

מתחם בר- כוכבא

האתר נמצא בצומת מרכזית בשכונת מגורים ותיקה בעיר שמאופיינת בשטחים ירוקים וצפיפות נמוכה, מגורים בבניה נמוכה ומרכזי מסחר מקומיים קטנים.
כחלק מיוזמה של התחדשות עירונית נלקח שטח הכולל מבנה רכבת, שטח ציבורי ירוק קטן, חניה ציבורית ומבנה מסחר חד קומתי.
התכנון המוצע משלב ומרחיב את השטחים הירוקים, שטחי המסחר ושטחי המגורים תוך יצירת חללים ציבוריים נוספים בעלי אופי אורבני והוספת פונקציה של שטחי משרדים.

מתחם בר- כוכבא
bottom of page