מתחם ברנע

המבנה מתוכנן בשכונת מגורים צפונית בקרבת הים באשקלון. השכונה מאופיינת בבתי קרקע וריבוי שטחים ירוקים. המגרש נמצא בקצה גן ירוק הנמשך עד לחוף הים. בצידו השני של המגרש כיכר עגולה מוקפת מבנים בני 3-4 קומות .

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226