top of page

מתחם ברנע

המבנה מתוכנן בשכונת מגורים צפונית בקרבת הים באשקלון. השכונה מאופיינת בבתי קרקע וריבוי שטחים ירוקים. המגרש נמצא בקצה גן ירוק הנמשך עד לחוף הים. בצידו השני של המגרש כיכר עגולה מוקפת מבנים בני 3-4 קומות .

מתחם ברנע
bottom of page