top of page

משה דורות

המבנה מתוכנן באזור רצועת החוף המתחדשת באשקלון, במגרש פינתי משולש.
בקומת הקרקע הרחבה מתוכננת קומת מסחר בעלת חזית ציבורית הפונה לשני רחובות. מעל קומת המסחר, בפינה המערבית של המבנה מתוכנן מבנה משרדים בן 4 קומות שכל חזיתו מחופה ברפפות אנכיות אשר מעניקות רמת חשיפה שונה אל פנים המבנה ככל שהצופה מבחוץ נע סביבו.

משה דורות
bottom of page