top of page

מחילת הארנב

בלב שכונת מגורים ממוקם המגרש בו מתוכננות 3 כיתות הגן. כשחשבנו על תכנון המקום, העלינו את האירוע שחשבנו שהוא המעניין ביותר - תהליך ההשתנות שעובר הילד בכל יום כאשר הוא מגיע מהבית, מסביבת המשפחה וההורים, נמסר לידי הגננת בכניסה לגן ונכנס לסביבה מלאה בילדים. בכדי להמחיש לעצמנו מה יכולה להיות משמעות מרחבית של תהליך שאנו מגדירים כ"השתנות" העלינו את סצנת הנפילה לחור הארנב מתוך הסרט "אליס בארץ הפלאות" של טים ברטון. השימוש בסרט ככלי להגדרת מקום נוחה ומעניינת משום שהוא כולל בתוכו מרחב, אירועים שקורים במרחב וזמניות. בתחילת הסצנה נמצאת אליס בעולם האמיתי, בו היא רודפת אחרי הארנב, מגיעה למחילה נופלת פנימה ומגיעה לעולם הפלאות

הסצנה המחישה באופן מובהק את תהליך ההשתנות ולכן מיפינו את האופן שבו הוצג המקום, כולל מיקום המצלמה בין צילום לצילום, התנועה שלה והמרחב הנשקף בכל צילום במסגרת גבולות הפריים.

התוצאה היא מודל מיפוי תלת ממדי. המודל הפך לפרוגרמה מרחבית המגדירה, יחד עם דרישות הלקוח, התב"ע ומגבלות המגרש, את תכנון המבנה, מערכת התנועה בו והמבטים המתוכננים בין חלקיו שונים ובין פנים המבנה לחוץ.

מחילת הארנב
bottom of page