יריחו

המבנה בנוי עד קצה המגרש בכל פאותיו. בצדו הדרומי ניתנה זיקת מעבר לציבור. הפרויקט מפורק למספר מסות -מבנה הכניסה מטויח בלבן וקומתו הנמוכה מהווה דירוג בין המבנה הגבוה לבית הכנסת הצמוד אליו ממזרח. מבנה הכניסה מחובר באמצעות קיר מסך ורטיקלי החושף את המעלית הנעה בין הקומות.

יריחו