יריחו

המבנה בנוי עד קצה המגרש בכל פאותיו. בצדו הדרומי ניתנה זיקת מעבר לציבור. הפרויקט מפורק למספר מסות -מבנה הכניסה מטויח בלבן וקומתו הנמוכה מהווה דירוג בין המבנה הגבוה לבית הכנסת הצמוד אליו ממזרח. מבנה הכניסה מחובר באמצעות קיר מסך ורטיקלי החושף את המעלית הנעה בין הקומות.

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226