top of page

חוויית ילדות

מטרת התחרות הייתה לעצב מרכז לילדים במפעל קרמיקה נטוש בעיירה Laveno Mombello, איטליה.
העיירה מהווה מרכז היסטורי לתעשיית הקרמיקה ושוכנת לחוף לאגו מג'ורה ולמרגלות סאסו דל פרו.
לפני תחילת העיצוב קיבלנו רקע ופונקציות לשילוב בתכנון, והודרכנו כי אחד המפתחות להשגת עיצוב מוצלח הוא "הבנה של תפיסת המקום מנקודת מבטם של הילדים".
כרקע רעיוני נשענו על מחקרו של פרופ. איסמעיל סעיד, שמצא שתפיסת המקום מנקודת מבטו של ילד נשענת על הפרשנות הפיזית, החברתית והקוגניטיבית שלו לחוויה.
זה הביא אותנו לחפש חוויות של ילדים, והחלטנו לקחת 2 סוגים שונים של חוויות.

השתמשנו בקליפים של חוויה אורבנית וטבע מנקודת המבט (pov) של ילדים
ניתחנו אותם ומיפינו כיצד שלושת ההיבטים: הפיזי, החברתי והקוגניטיבי באים לידי ביטוי על ידי הילד לאורך כל החוויה. השתמשנו בניתוח כדי לבנות מפה של סדרת סיטואציות.
המפה הפכה לכלי לעיצוב - תרגמנו את האיכויות השונות שמיפינו לאיכויות אדריכליות סמוכות. השתמשנו באופן תרגום שונה לכל חוויה, וכתוצאה מכך יצרנו 2 מערכות עיצוב אשר שולבו יחד לתהליך תכנון של חוויה כפולה מועשרת.

חוויית ילדות
bottom of page