התחדשות עירונית כצנלסון

המבנה מתוכנן בצומת הכניסה לשכונת מגדל באשקלון, האזור העירוני-מסחרי הותיק של העיר.
המבנה הוא מבנה פינתי בעל חזית רציפה של מסחר בקומת הקרקע ומגורים בקומות העליונות.
כחלק מניתוח המגרש ותיאום מול הרשות המקומית הוצגו מספר חלופות לפיתוח כלל המתחם. מיקומו של הבניין במתחם הוא בחזית הסואנת ביותר.

התחדשות עירונית כצנלסון