התחדשות עירונית כצנלסון

המבנה מתוכנן בצומת הכניסה לשכונת מגדל באשקלון, האזור העירוני-מסחרי הותיק של העיר.
המבנה הוא מבנה פינתי בעל חזית רציפה של מסחר בקומת הקרקע ומגורים בקומות העליונות.
כחלק מניתוח המגרש ותיאום מול הרשות המקומית הוצגו מספר חלופות לפיתוח כלל המתחם. מיקומו של הבניין במתחם הוא בחזית הסואנת ביותר.

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226