top of page

הפלמ"ח

המבנה כולל קומת קרקע מסחרית בעלת 4 חזיתות מסחריות ומעבר ציבורי החוצה את הקומה. במרכז המעבר גישה ללובי דרכו נכנסים לקומות המשרדים העליונות ולקומות החניה התת קרקעיות.
המבואות הקומתיות פונות לחלל שמעל המעבר הציבורי. בעקבות התכנון מתאפשרים מגוון מבטים מכל החללים הציבוריים והפרטיים שבפרויקט.

הפלמ"ח
bottom of page