top of page

העלייה

שני מבני מגורים בכניסה לשכונת כלניות החדשה. כ80% מהדירות נבנות כחלק מתוכנית "מחיר למשתכן" המיועדות להימכר במחיר מוזל. המבנה תוכנן בצורה מערכתית כך שינצל את מלוא הזכויות, יהיה פשוט לבניה ויאפשר אינטראקציה קהילתית לדייריו ואיכות חיים בתוך כל דירה.
לכל מבנה מועדון דיירים וחצר משותפת כחלק מדרישות התכנון הבסיסיות בנוסף, תוכנן אטריום רחב העובר דרך מבואות כל קומות המבנה ומואר טבעית מהגג, כך שיאפשר היכרות ואינטראקציה בין כל הדיירים בחלל המשותף. סידור המבנה הממקם 5 דירות בכל קומה שומר על מבטים אל הרחוב ממרפסות כל הדירות, ומייצר חלל ציבורי נדיב.
במבנה דירות גן, דירות גג ודירות 4 ו5 חדרים.

העלייה
bottom of page