top of page

גבעתי

המבנה ממוקם ברחבת מבני הציבור בלב מושב גבעתי .
מבנה הכיתה מורכב משני נפחי קוביות בהסטה המייצרים מבטים אל החצר ההיקפית וכניסת אור מזוויות שונות.
כיתת הגן מאופיינת בחלל גבוה ורחב הגובל בחללי שירות נמוכים מסביב.
הכיתה מתוכננת כך שמכל מקום יכול הצוות לצפות על הילדים באם הם בתוך כיתת הגן או בחצר.

גבעתי
bottom of page