בית טבריה

מבנה מגורים קומפקטי מתוכנן על יסודותיו של בית ירושלמי מתחילת המאה שעברה. חזית המבנה האחורית שהוגדרה לשימור מייצרת תווך בין הרחוב לבין חדרי המגורים. חצר פנימית קטנה נפתחת מאחורי אחד החלונות לשימור. המבנה נצמד לקירות השכנים וממשיך את הדירוג שבגובה הגגות לאורך שיפוע הרחוב.

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226