top of page

בית טבריה

מבנה מגורים קומפקטי מתוכנן על יסודותיו של בית ירושלמי מתחילת המאה שעברה. חזית המבנה האחורית שהוגדרה לשימור מייצרת תווך בין הרחוב לבין חדרי המגורים. חצר פנימית קטנה נפתחת מאחורי אחד החלונות לשימור. המבנה נצמד לקירות השכנים וממשיך את הדירוג שבגובה הגגות לאורך שיפוע הרחוב.

בית טבריה
bottom of page