אגודת השומרים

המבנה ממוקם באמצע סמטת הולכי רגל בלב שכונת מגדל באשקלון, האזור העירוני-מסחרי הותיק של העיר. המגרש מאפשר הצמדות של המבנה לקצה המגרש מכל צדדיו. מבנה קטן זה מתוכנן כך שבקומת הקרקע נבנית חנות אחת ומעליה 4 קומות כשבכל קומה משרד אחד גדול או כמה משרדים קטנים.

התכנון נעשה בעזרת הליך מיפוי המגדיר את סביבת הפרויקט באמצעות מאפייניה העיקריים - נגישות ויזואלית, נגישות חברתית וסאונד.

לאחר איפיון הסביבה נעשה שימוש באותם המאפיינים ובאותו כלי גרפי של מיפוי כדי להגדיר את התכנון בהתאם לסביבה.

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226