עשרת השבטים

מגורים

2018

רחוב עשרת השבטים, אשקלון

9 יח"ד - 1100 מ"ר

בהליכים סטטוטוריים

מיקום

שטח

סטטוס

אדר' ירון ישראל

תכנון

המבנה ממוקם בלב שכונת מגורים, בין מבני מגורים רחבים ומול בתים פרטיים מתאפיין בהיותו מבנה צר וארוך. בכל קומה 2 דירות, חזיתית בת 5 חדרים, עורפית בת 4 חדרים, ולכל אחת 3 כיווני אוויר.

שני טיפוסי הדירות מתוכננים בצורה ליניארית, כך שמהכניסה לכל דירה ממשיך החלל ברוחב אחיד והמשכי מהמטבח אל הסלון והחוצה אל המרפסת, ומייצר מבט רציף בין פנים לחוץ.

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226

logo.png