תחנת רכבת | שיאן, סין

במתחם חדש המתוכנן בפרברי העיר שיאן יועד מיקום משמעותי לתחנת הרכבת מתוך ראייה רחבה השמה את המוביליות כיעד עתידי שיאפשר דינמיות חברתית ותרבותית.
תחנת הרכבת המוצעת ממוקמת כחלק מכיכר עירונית מוקפת מסחר, תעסוקה, מלונאות וושטחי פנאי וטבע.
כל הפונקציות המוצעות שזורות באופן רב מפלסי סביב תנועת הרכבות ובכך משלבות גוונים ומקצבים שונים של תנועה בתוך מרחב עירוני עשיר ומתוחכם

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226