top of page

שיטוט עירוני

המבנה מתוכנן בלב שכונת מגדל באשקלון, האזור העירוני- מסחרי הותיק של העיר. בכדי ליצר מבנה המשתלב בסביבה ומעשיר את חווית האורבניות באזור ניסינו לנתח, באופן פשוט, סיטואציה אורבנית שאנו מכירים, מוגדרת בעיננו כחיובית וכוללת מעבר מרחוב פעיל למבנה משרדים.

המיפוי המוצג של מרכז מדריד מגדיר סדרה של מעברים בין סיטואציות מרחביות ובכך הפך לפרוגרמה מרחבית המגדירה, יחד עם דרישות הלקוח, התב"ע ומגבלות המגרש, את אופן תפקודו של המבנה ביחס שבין פרטי לציבורי ופתוח לסגור. חזית המבנה תוכננה באמצעות אלמנטים חזרתיים הכוללים חלונות בגודל אחיד ומסגרות בטון מובלטות המייצרות הצללה מכל צידי החלון וכן טקסטורה אחידה לכולו.

שיטוט עירוני
bottom of page