top of page

עשרת השבטים

המבנה ממוקם בלב שכונת מגורים, בין מבני מגורים רחבים ומול בתים פרטיים מתאפיין בהיותו מבנה צר וארוך. בכל קומה 2 דירות, חזיתית בת 5 חדרים, עורפית בת 4 חדרים, ולכל אחת 3 כיווני אוויר.

עשרת השבטים
bottom of page