עשרת השבטים

המבנה ממוקם בלב שכונת מגורים, בין מבני מגורים רחבים ומול בתים פרטיים מתאפיין בהיותו מבנה צר וארוך. בכל קומה 2 דירות, חזיתית בת 5 חדרים, עורפית בת 4 חדרים, ולכל אחת 3 כיווני אוויר.

4 Kalisher st. (floor -1) Tel-Aviv, Zip 6525702

Office +972-737417226 | Cell +972-54-9007096

קלישר 4, קומה 1- תל אביב, מיקוד 6525702

נייד 054-9007096 |  טל' 073-741-7226