top of page

הנוטרים

המבנה מתוכנן בלב שכונת מגדל באשקלון, האזור העירוני-מסחרי הוותיק של העיר. התכנון מייצר מראה של בלוק עירוני קלאסי בעל חזית רציפה של מסחר בקומת הקרקע ומגורים בקומות העליונות.
הכניסה לאזור המגורים עוברת דרך חצר פנימית מורמת על גג קומת המסחר המייצרת חלל קהילתי לדיירי המבנה ומאפשרת שטח ירוק פתוח ומוגן בלב אזור מסחרי סואן.

הנוטרים
bottom of page