עיצוב כלוכד זיכרון

פרויקט תזה | מדריד

YaronIsraelArchitects_Logo_Skiz1-17_edit

מחקר אישי| עיצוב כלוכד זיכרון 

 

לזכרון השפעה מכרעת על האופן שבו אנו תופסים ומכירים את המרחב. זו הנחה בסיסית שהעלתה את האתגר הראשוני במחקר - כיצד להעביר ולתקשר את המרחב שאני חווה בזיכרוני, לאנשים אחרים ולתוצר אדריכלי.

בשלב הבא נעשה שימוש במדיום הקולנועי להעברה של חווית המרחב כפי שאני זוכר אותה ברגע יצירת הסרט. החוויה המוצגת מגדירה מרחב שאינו תואם למבנה הפיזי של המרחב המקורי. vמרחב נוצר מחיבורים ומעברים המרכיבים את נרטיב הזכרון. על כן נוצר מרחב כפי שהוא מתקיים בגבולות הזכרון.

 

המחשת הזכרון (המוצגת בסרטון) מורכבת משלוש ביקורים שקיימתי בנקודה מסויימת ברצועה בה גר זוג מבוגר, באוהל על גבי הריסות של מבנה, הריסות ביתם שנהרס על ידי העירייה מספר חודשים קודם לכן.

בכל אחד משלושת הביקורים מתעמקת היכרותי עם המקום ובהתאם מתפתח הנרטיב שבמסגרת הזכרון. מפות גרפיות ופיזיות מפרקות את הזכרון להיבטים השונים של המרחב ומגדירות את החוויה דרך מסננים של תנועה, קצב, חומר, סאונד ועוד.

 

הגדרות אלה מיושמות בתהליך תכנון באתר המחקר, כך מתאפשר לתכנן מקום שיענה על חווית הזכרון ובו זמנית יענה על פרוגרמה נדרשת ברצועה הכוללת תחנת מטרו, מקום בילוי ומחסה לחסרי בית.

השילוב הפרוגרמטי והקשרים שבין חלקיו השונים, גם הם תוצאה של ניתוח נרטיב הזכרון.

מעבר לתוצר העיצובי שמובא בסיום המחקר, מעלה המחקר סוגיות הנוגעות ביכולת לחוות ולמפות מקום  באופן אובייקטיבי ולגבי האפקטיביות שבשימוש במושגים נפוצים בתחום האדריכלות,  ומציג חלופה לתקשורת שבין כוונות מופשטות בתכנון למימושו הפיזי וכן בין המתכנן לבין קהל היעד שלו.

אזור המחקר במדריד מכונה קניאדה ריאל גליאנה (Cañada Real Galiana). זוהי רצועה צרה באורך 15 ק"מ בפרבריה הדרום מזרחיים של העיר. הרצועה שזורה לכל אורכה בבניה לא חוקית למגורים. הערכות לגודל  האוכלוסיה ברצועה נעות בין 20 ל40 אלף איש.

כמבקרים מבחוץ מצאנו שנושא הנגישות לחלקים השונים של הרצועה, משמעותי ביותר בחווית המקום, זאת משום שתושבי המקום חשדנים כלפי כל ניסיון להתקרב או לתעד את בתיהם הבלתי חוקיים. על כן הפכה הנגישות לנושא המרכזי במחקר המנסה למפות ולהגדיר את האופן שבו אנו תופסים את המקום.

המפות מציגות נגישות אל הרצועה מבחוץ (ממרכז העיר) ובפנים בין האזורים השונים של הרצועה, תוך התייחסות לנגישות פיזית

וכן לנגישות ויזואלית.

המטרה במחקר זה, היא להגדיר את האתר באמצעות נושא הנגישות. דרך מיפוי האתר ביטאנו את האפשרות שלנו כתיירים לגשת לחלקים השונים של הרצועה במובן הפיזי בשל תנאי השטח, חסימה ע"י סגירה פיזית או לחץ חברתי בעקבות בקרה והתבוננות מתמדת של תושבי המקום. וכן במובן הנגישות הויזואלית, שמשמעותה האופן וההיקף שבו נחשפים בפנינו החלקים השונים של הרצועה בין אם הם נגישים פיזית ובין אם לאו. 

מורכבות המצב ברצועה מבחינת הנגישות מציגה בפנינו הגדרות חלופיות, יחודיות ודינמיות להפרדה הקלאסית שבין פרטי לציבורי.
 

מפת הרצועה
מפת נגישות אל הרצועה
נגישות פיזית וויזואלית ברצועה
הרצועה כשרשרת מצבים

סרטון היכרות לקניאדה ריאל גליאנה

מיפוי אזור המחקר

סרטון מיפוי האתר

פירוק סרטון המיפוי לשלושה מקטעים וניתוח איכויות לכל מקטע  - רצף מרחבי, אור, קול, מקצב וחומריות.

מסקנות ממוקדות מאחד ממקטעי המיפוי

תכנית התכנון הסופי