משרדים ומסחר, אשקלון

 

YaronIsraelArchitects_Logo_Skiz1-17_edit

מיקום | רחוב יריחו פינת רחוב גבעון, אשקלון

שטח | 1,915 מ"ר

תכולת הפרויקט | קומת מסחר בת 380 מ"ר, 4 קומות משרדים| 1,535 מ"ר

סטטוס | בשלבי גמר (2017)

תכנון | אדר' ירון ישראל 

 

המבנה בנוי עד קצה המגרש בכל פאותיו. בצידו הדרומי ניתנה זיקת מעבר לציבור. הפרויקט מפורק למספר מסות -מבנה הכניסה מטויח בלבן וקומתו הנמוכה מהווה דירוג בין המבנה הגבוה לבית הכנסת הצמוד אליו ממזרח. מבנה הכניסה מחובר באמצעות קיר מסך ורטיקלי החושף את המעלית הנעה בין הקומות. אגף המשרדים גבוה, מחופה אבן ומאופיין בחלונות אופקיים. כך מביאה החזית לידי ביטוי את השוני הפונקציונאלי שבחלקיו השונים של המבנה, וכל אחד מהם מייצר קשר אחר עם החלל הציבורי אליו הוא פונה.

מבט מהרחוב