YaronIsraelArchitects_Logo_Skiz1-17_edit

שכונת מגדל, אשקלון

מסחר ומשרדים

תהליך תכנון

מיקום | רחוב הפלמ"ח, אשקלון

שטח | 5000 מ"ר

סטטוס | בהליכים סטטוטורים

צוות תכנון | אדר' ירון ישראל , אדר' מואייד ח'טיב

 

 

המבנה מתוכנן בלב שכונת מגדל באשקלון, האזור העירוני- מסחרי הותיק של העיר. בכדי ליצר מבנה המשתלב בסביבה ומעשיר את חווית האורבניות באזור ניסינו לנתח, באופן פשוט, סיטואציה אורבנית שאנו מכירים, מוגדרת בעיננו כחיובית וכוללת מעבר מרחוב פעיל למבנה משרדים.

המיפוי המוצג של מרכז מדריד מגדיר סדרה של מעברים בין סיטואציות מרחביות ובכך הפך לפרוגרמה מרחבית המגדירה, יחד עם דרישות הלקוח, התב"ע ומגבלות המגרש, את אופן תפקודו של המבנה ביחס שבין פרטי לציבורי ופתוח לסגור. חזית המבנה תוכננה באמצעות אלמנטים חזרתיים הכוללים חלונות בגודל אחיד ומסגרות בטון מובלטות המייצרות הצללה מכל צידי החלון וכן טקסטורה אחידה לכולו.

 

 

רצף התנועה הרצוי מסומן ע"ג מפת מרכז מדריד' לאורך רחובות לתנועה משולבת ולהולכי רגל

רצף התנועה מנקודת המבט של הולך הרגל וסימון חתך עקרוני בכל שלב

הגדרת הרצף המרחבי הרצוי על תכונותיו

רצף התנועה המצוי מסומן ע"ג מפת מרכז אשקלון לאורך רחובות משולבים ולהולכי רגל.

חלקים 1-3 ברצף המרחבי מתקיימים מחוץ לפרויקט במעבר מרחוב תנועתי סואן למדרחוב המסחרי וממנו דרך סמטה צדדית למגרש הפרויקט.

המשך רצף התנועה לתוך הפרויקט.

חלקים 4-8 מתוכננים בתוך הפרויקט - במעבר מקורה דרך קולונדה אל רחבה פנימית פתוחה לשמים, ממנה דרך מעבר מקורה אל תוך המבנה ומעלה אל המבנה בו נפתח חלל החושף את הנוף בין שני אגפיו.