YaronIsraelArchitects_Logo_Skiz1-17_edit

הרחבת תיכון | באר טוביה

מוסדות חינוך

מיקום | קרית חינוך באר טוביה

שטח | תוספת 300 מ"ר למבנה קיים

סטטוס | בהליכים סטטוטורים | 2017

תכנון | אדר' ירון ישראל, אדר' מואייד ח'טיב

המבנה הוא הרחבת בי"ס תיכון - תוספת של קומה שניה בבניה קלה למבנה חד קומתי הסמוך למבנה בית הספר המרכזי בן שתי קומות. כשחשבנו על תכנון בית הספר עלה עניין נושא המפגש של שתי קבוצות - תלמידים ומורים. בין הקבוצות מתנהלת מערכת יחסים שהיא הבסיס לתפקודו הפורמאלי והא-פורמאלי של בית הספר. כהמחשה למערכת היחסים הזו התייחסנו לסרט "מועדון ארוחת הבוקר", לסצנה בה התלמידים והמנהל מתרוצצים ברחבי בית הספר, תוך כדי חיפוש\התחמקות האחד מהשני.

המיפוי המוצג של הסצינה מראה את מרחב מערכת היחסים ביניהם כפי שהיא מוצגת דרך כלי המבע הקולנועי. גודל ומיקום התמונות האחת ביחס לשנייה, מתייחס לזוויות וכיווני הצילום, מיקומי המצלמה וקרבת המצלמה לנשוא הצילום. השילוב של החלל המוצג בתחום תמונה והאופן שבו הוא מתחבר לחלל שבתמונה הבאה הוביל למודל מיפוי פיזי תלת ממדי. המיפוי שימש כפרוגרמה מרחבית המגדירה, יחד עם דרישות הלקוח, התב"ע ומגבלות המגרש, את תכנון המבנה, מערכת התנועה בו והמבטים המתוכננים בין חלקיו שונים ובין פנים המבנה לחוץ.

 

 

קטע נבחר מתוך הסרט "מועדון ארוחת הבוקר"

תהליך תכנון

מיפוי הסצינה ע"י הרכבת רצף התמונות ע"פ התנועה בסצינה והרכבת החלל המוצג בכל תמונה ברצף מובילים למודל המיפוי התלת מימדי ממנו עלו מסקנות של תנועות מקבילות שלא נפגשות אך עם חשיפה של מבטים ביניהן

יישום בתכנון - כדי לחבר בין הקומה הקיימת לתוספת הקומה העליונה תוכננו תנועות ורטיקליות מקבילות במקומות שונים במבנה וכן תנועות אופקיות בפרוזדורים מקבילים בכיוונם אך ממוקמים אחד לצד השני וכך נוצרות חשיפות של מבטים בין התנועות