YaronIsraelArchitects_Logo_Skiz1-17_edit

מסחר ומשרדים | אשקלון

מסחר ומשרדים

מיקום | גבעון אשקלון

שטח | 310 מ"ר

סטטוס | בהליכים סטטוטורים| 2017

תכנון | אדר' ירון ישראל

המבנה ממוקם באמצע סמטת הולכי רגל בלב שכונת מגדל באשקלון, האזור העירוני-מסחרי הותיק של העיר. המגרש מאפשר הצמדות של המבנה לקצה המגרש מכל צדדיו. מבנה קטן זה מתוכנן כך שבקומת הקרקע נבנית חנות אחת ומעליה 4 קומות כשבכל קומה משרד אחד גדול או כמה משרדים קטנים.

התכנון נעשה בעזרת הליך מיפוי המגדיר את סביבת הפרויקט באמצעות מאפייניה העיקריים - נגישות ויזואלית, נגישות חברתית וסאונד.

לאחר איפיון הסביבה נעשה שימוש באותם המאפיינים ובאותו כלי גרפי של מיפוי כדי להגדיר את התכנון בהתאם לסביבה.

 

 

מיקום האתר