YaronIsraelArchitects_Logo_Skiz1-17_edit

גני יער | לוד

גן ילדים

תהליך תכנון

סצנת הנפילה לחור הארנב מתוך הסרט "אליס בארץ הפלאות" של טים ברטון. כהצגת אירוע 'הישתנות'

פירוק הסצינה לתמונות 

מיקום | שכונת גני יער לוד

שטח | 400 מ"ר

סטטוס | בהליכים סטטוטורים | 2017

תכנון | אדר' ירון ישראל, אדר' בר סיסו

בלב שכונת מגורים ממוקם המגרש בו מתוכננות 3 כיתות הגן. כשחשבנו על תכנון המקום, העלינו את האירוע שחשבנו שהוא המעניין ביותר - תהליך ההשתנות שעובר הילד בכל יום כאשר הוא מגיע מהבית, מסביבת המשפחה וההורים, נמסר לידי הגננת בכניסה לגן ונכנס לסביבה מלאה בילדים. בכדי להמחיש לעצמנו מה יכולה להיות משמעות מרחבית של תהליך שאנו מגדירים כ"השתנות" העלינו את סצנת הנפילה לחור הארנב מתוך הסרט "אליס בארץ הפלאות" של טים ברטון. השימוש בסרט ככלי להגדרת מקום נוחה ומעניינת משום שהוא כולל בתוכו מרחב, אירועים שקורים במרחב וזמניות. בתחילת הסצנה נמצאת אליס בעולם האמיתי, בו היא רודפת אחרי הארנב, מגיעה למחילה נופלת פנימה ומגיעה לעולם הפלאות

הסצנה המחישה באופן מובהק את תהליך ההשתנות ולכן מיפינו את האופן שבו הוצג המקום, כולל מיקום המצלמה בין צילום לצילום, התנועה שלה והמרחב הנשקף בכל צילום במסגרת גבולות הפריים.

התוצאה היא מודל מיפוי תלת ממדי. המודל הפך לפרוגרמה מרחבית המגדירה, יחד עם דרישות הלקוח, התב"ע ומגבלות המגרש, את תכנון המבנה, מערכת התנועה בו והמבטים המתוכננים בין חלקיו שונים ובין פנים המבנה לחוץ.

 

 

דוגמא לניתוח תמונה - הפרדה בין מישורים שונים הנראים בכל תמונה, מגדירה את החלל הגלוי בין המצלמה לאובייקט המצולם  או לאופק 

החיבור בין ניתוחי התמונות מוגדר ע"י היחס שבין מיקום המצלמה בתמונה אחת לבאה אחריה. שילובם של הניתוחים מגדרי את כל החלל הנראה במקטע הסצינה ואת נקודות המבט השונות דרכן הוא נצפה.

מודל כללי - מיפוי כל הסצנה
מיפוי המרדף אחר הארנב
מיפוי ההסתכלות בחור הארנב
מיפוי הנפילה בחור

סדרת מודלי המיפוי

יישום בתכנון -

1. המרדף אחר הארנב - שביל גישה לינארי אליו ניתן לגשת משני קצוותיו וכולל גם מבטים עליו מהצד 

2. הסתכלות דרך חור הארנב - הכניסה לגן אליה מתנקזים מבטים מכיוונים שונים מסביב מכיתות הגן השונות

3. הנפילה לחור הארנב - כל אחת מכיתות הגן המורכבות מרצף חללים המסודרים באופן ליניארי וכיתת הגן צופה עליהם מהגן . הכיתה כוללת גם חלונות הצופים מעל ולצד רצף החללים הליניארי 

מיקום האתר