YaronIsraelArchitects_Logo_Skiz1-17_edit

מגורים, ירושלים

שימור ובניה חדשה

מיקום | רחוב טבריה, ירושלים

שטח | 460 מ"ר

מספר יחידות דיור | 4

סטטוס | בהליכים סטטוטורים

תכנון | אדר' ירון ישראל, אדר' עידו צרפתי

מבנה מגורים קומפקטי מתוכנן על יסודותיו של בית ירושלמי מתחילת המאה שעברה. חזית המבנה האחורית שהוגדרה לשימור מייצרת תווך בין הרחוב לבין חדרי המגורים. חצר פנימית קטנה נפתחת מאחורי אחד החלונות לשימור. המבנה נצמד לקירות השכנים וממשיך את הדירוג שבגובה הגגות לאורך שיפוע הרחוב.

בחזית הראשית אל מול רחוב טבריה ממוקמת פעילות החוץ של יחידות הדיור כך שמדרגות חיצוניות נפגשות עם מרפסות הצמודות אליהן ומייצרות חזית פעילה ומגוונת המגיעה מהרחוב ועד לפנים הדירה.

קיר קיים לשימור ברחוב ציפורי