YaronIsraelArchitects_Logo_Skiz1-17_edit

אזור תעשייה | כנות

מבנה תעשייה

מיקום | אזור תעשייה כנות

שטח | 2000 מ"ר

סטטוס | בהליכים סטטוטורים 2017

תכנון | אדר' ירון ישראל

מבנה תעשייה קיים המשמש למוסכים, מסגריות ונגריות כולל גם מערכת רמפות לתנועת רכב מלאה בין הכניסה בקומת הקרקע לקומה א' ולגג. הלקוח ביקש לתכנן על גג המבנה, שני מבנים בבניה קלה שיהיו גמישים לשימוש כמשרדים או אחסנה בהתאם לדרישות השוק

על כן תוכננה חזית חצי שקופה, מסביב לכל קצהו העליון של הבניין. החזית ממשיכה את הגריד הקונסטרוקטיבי של המבנה בעמודי פלדה ומשלבת בתוכו משטחי זכוכית ורשת מתכת צבועה. מאחורי החזית מתוכננים  שני המבנים בנסיגה, כך שיתאפשר לבצע שינויים במבנים הקלים מבלי לשנות את חזית הבניין הראשית. בין שני המבנים על הגג מתוכננת רחבה כניסה מוצלת, גם היא מאחורי החזית החצי שקופה.

 

 

המבנה הקיים