YaronIsraelArchitects_Logo_Skiz1-17_edit

מגורים| אשקלון

תמ"א 38

מיקום| אשקלון

שטח| 31,800 מ"ר

מספר יחידות דיור קיימות| 192 יח"ד

מספר יחידות דיור חדשות| 240 יח"ד

סטטוס| בהליכים סטטוטוריים (2015)

תכנון| אדר' ירון ישראל, אדר' עידו צרפתי

בשכונה דרומית באשקלון דרש היזם, בשיתוף עם עירית אשקלון, פיתרון

להתחדשות העירונית של אזור מוזנח שנבנה בשנות ה60 של המאה שעברה. האזור כולל מבנים המצוותים בזוגות. מטרות התכנון שהגדרנו הן עיבוי הצפיפות והמסה הבנויה תוך שמירה על איכויות הפתיחות, האור הטבעי והאוויר המתקיימים בבניה הקיימת. כמו כן בחרנו לייצר חיבור עירוני בין שדרת המבנים לשכונת בתים פרטיים סמוכה ,תוך התייחסות לבית כנסת ומכולת סמוכים כפוטנציאל לנקודת חיבור קהילתית

 

התוספות שתוכננו לכל זוג מבנים מייצרות הפרדה בקומות העליונות כך שכלפי הרחוב נוצרת פתיחה לאור השמש, למבטים לשמיים ולתנועת אוויר. במבנה נוצרים חללי חוץ נוספים ומתאפשר מבט של כל אחת מן הדירות מערבה, לכיוון הים. התכנון מייצר מגוון גדול של טיפוסי וגדלי דירות

מיקום האתר